ช่องทางจำหน่ายเส้นหมี่โคราชบ้านน้ำฉ่า อ.ขามทะเลสอ โคราช

การทำแผ่นหมี่โคราชบ้านน้ำฉ่า
กระบวนการผลิตเส้นหมี่น้ำฉ่า
การทำขนมหวานหมี่อ่อนมะพร้าว
ผัดหมี่น้ำฉ่าใส่ไข่

หมี่โคราชบ้านน้ำฉ่า

  • หมี่โคราชบ้านน้ำฉ่า เป็นหมี่โคราชมีการผลิตกันทั่วไป และมีชื่อเรียกตามแหล่งผลิต เช่น หมี่ตะคุมาจากหมู่บ้านตะคุ อ.ปักธงชัย หมี่กระโทกมาจากหมู่บ้านกระโทก อ.โชคชัย หมี่พิมายมาจาก อ.พิมาย หมี่กุดจิกมาจาก อ.สูงเนิน และหมี่น้ำฉ่ามาจากหมู่บ้านน้ำฉ่า อ.ขามทะเลสอ เป็นต้น หมี่โคราชที่ผลิตจากบ้านน้ำฉ่า จึงมีชื่อเรียกว่า “หมี่น้ำฉ่า”

เส้นหมี่น้ำฉ่าพร้อมน้ำปรุงรส

เส้นหมี่น้ำฉ่าพร้อมน้ำปรุงรสเป็นเส้นหมี่แห้งบรรจุพร้อมน้ำปรุงรส นำไปทำผัดหมี่โคราช โดยเทน้ำปรุงลงในกระทะ เปิดไฟปานกลาง แล้วเติมน้ำครึ่งแก้วถึงหนึ่งแก้ว ใส่หมี่ลงไปคลุกเคล้ากันจนเส้นเริ่มนุ่ม แล้วเติมเนื้อสัตว์และผักต่าง ๆ ลงไปตามต้องการ

เส้นหมี่สดน้ำฉ่า

เส้นหมี่สดน้ำฉ่าเป็นเส้นหมี่ที่นำแผ่นหมี่น้ำฉ่าแห้งหมาด ๆ เก็บซ้อนกัน เอาผ้าชุบน้ำคลุมกันไม่ให้แห้ง แล้วนำแผ่นหมี่ 3-4 แผ่นมาม้วน ใช้มีดหั่นเป็นเส้น ๆ นำไปทำอาหารคาว-หวาน เช่น ยำหมี่สด หรือขนมหวานหมี่อ่อนมะพร้าว

ตลาดน้ำฉ่า

ตลาดน้ำฉ่า แหล่งท่องเที่ยวขายอาหารป่าแห่งใหม่ของชุมชนโคราช สะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้านโป่งแดง ที่ตื่นเช้าออกเก็บเห็ดขายตามป่าชุมชน นำไปขายที่ตลาดน้ำฉ่า สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

สะพานโค้งบ้านน้ำฉ่า

สะพานโค้งบ้านน้ำฉ่าเป็นสะพานที่ใช้เป็นจุดถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตลาดน้ำฉ่าและท่าน้ำบ้านน้ำฉ่า ซึ่งเป็นท่าน้ำที่มีคลองธรรมชาติ ไหลผ่าน มีความร่มรื่นน่าพักผ่อน